تماس با ما

آدرس : 
خیابان انقلاب خیابان قدس رو به روی خیابان ایتالیا پژوهشکده ی دندان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران مرکز رشد
تلفن :  
09125407086

ایمیل :info@hannan-co.com