تماس با ما

آدرس : 
خیابان انقلاب خیابان قدس رو به روی خیابان ایتالیا پژوهشکده ی دندان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران مرکز رشد
تلفن :  
021-66927429
021-66927604


ایمیل :info@hannan-co.com